Doina Mihăilescu: ATHANATOS (când gândul începe să vadă)

Expoziția de pictură, grafică și desen a Doinei Mihăilescu, curatoriată de Oliv Mircea, prilejuiește întâlnirea cu un artist pe deplin format. Demersul artistei propune o încercare conștientă de a se integra în tradiție.

Expoziția „Athanatos” (când gândul începe să vadă) dezvăluie începutul unei căutări spirituale, izvorâtă din credința autoarei că omenirii nu-i este cu putință să trăiască fără credință. Doina Mihăilescu este convinsă că dacă dai la o parte credința, nu dai la o parte doar un corpus doctrinar și nici nu lași în urmă un peisaj curățat, unde omul apare drept ceea ce este, ci dai la o parte puterea de a intui și de a percepe adevăruri înalte – adevăruri despre condiția omenească -,  adevăruri cu care, în absența credinței, nu ne putem confrunta. Astfel, esteticul este înrădăcinat în religios, sufletul este eterizat și puritatea cuvintelor este sporită. Pictura, arta în general, este pentru artistă un act de apartenență, o aderare la un imaginar care îi îngăduie să livreze precizie, percepție și sinceritate, permițându-i să redescopere viziunea etică în mijlocul vieții moderne. […] Expoziția „Athanatos” (când gândul începe să vadă), un eseu de investigație estetică, poetică și teologică poate, fără prea mare efort, să se dezvăluie ca iconosferă care conține locuri creative deschise unei pluralități de interpretări. (Oliv Mircea, curator)

Doina Mihăilescu trăiește și lucrează la Timișoara. Este profesor universitar doctor la Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea da Artă, restaurator și autor de studii despre artele vizuale. Lucrează pe diferite șantiere de restaurare. Are calitatea de expert în evaluarea și restaurarea picturii pe lemn. A întreprins multe stagii de documentare în străinătate. Este protagonista a peste treizeci de expoziții personale în România și în Germania, Italia, Spania, Franța, Polonia, Ungaria, Iugoslavia etc. Este laureată, din 2016, a premiului pentru arta religioasă acordat de Uniunea Artiștilor Plastici din România.

Expoziția poate fi vizitată la Muzeul de Artă din Cluj, până pe 15 aprilie.

Sursă: https://www.macluj.ro/doina-mihailescu.html

Sursă foto: https://www.macluj.ro/doina-mihailescu.html

Lasă un răspuns