În lumea personajelor lui Löwendal

Expoziția dedicată lui George Löwendal, „În lumea personajelor lui Löwendal”, cu ocazia aniversării a 120 de ani de la nașterea artistului, releva forța creatoare a operei sale care acoperă genuri și stiluri diferite, de la proiecte scenografice avangardiste la portrete cu influență expresionistă, de la peisaje ce stau sub lecția impresionismului și postimpresionismului la pictura religioasă neobizantină, de la ilustrația de carte în stil lubok, până la afișe publicitare și grafică realist-socialistă.

Născut la Sankt-Petersburg într-o familie nobilă, cu vechi rădăcini princiare daneze, George Löwendal ajunge în România după Primul Război Mondial în mod accidental: va poposi mai întâi la București (1921-1925) și se va stabili apoi, pentru mai bine de un deceniu, la Cernăuți, unde va lucra ca pictor scenograf și director tehnic al noului Teatru Național. Orașul bucovinean devine astfel un spațiu benefic pentru creativitatea artistului, care intră în avangarda mișcării teatrale și artistice, fapt documentat de schițele scenografice sau de costum, dar și de portretele expresioniste realizate între anii 1926-1937, conform organizatorilor expoziției.

George Löwendal – Fisca Rabinovici, violonist cernăuțean (1931)

Modernitatea înnoitoare, cultivată de Löwendal în lumea Cernăuților din anii interbelici, se va îmbina cu totul neașteptat cu tradiția prin descoperirea unui teritoriu veritabil: Bucovina, cu mânăstirile, peisajele și mai ales cu personajele sale, așa cum avea să afirme într-un interviu publicat în „Facla”, în iulie 1935, redat de organizatori în textul care însoțeste expoziția: „Gauguin a trebuit să părăsească Parisul pentru Tahiti, ca să găsească noutăți demne de a rămâne mărturie veacurilor; pe mine o soartă mai fericită m-a aruncat într-o Americă nedescoperită încă de pictorii români: Bucovina. Aici au mai rămas așezări de răzeși în care portul de pe vremea lui Ștefan cel Mare se poate găsi nealterat”.

George Löwendal – Țărancă gotică Domnica Paloghean a lui Alexandru din comuna Ostrița (1944)

Tematica țărănească a fost abordată cu precădere de George Löwendal, dar din cu totul alte motive decât cele care i-a determinat pe artiștii de la societatea de Artă Română, partizani ai specificului național, acționând oarecum pe cont propriu și într-o viziune diferită de a celorlați artiști formați în Occident. Deși izolat de grupările artistice, nu se depărtează de realitățile românești, atașându-se sentimental de reprezentanții clasei celei mai asuprite, dar nu cu o atitudine compătimitoare, ci cu scopul de a le pune în valoare virtuțile morale și noblețea – singura în care baronul mai credea.1 Cu temeinica pregătire primită la Academia de Artă din Petersburg pe care o frecventează între anii 1914-1917, Lowendal a realizat cele mai vaste galerii de de tipuri umane pe care le-a întâlnit în lumea satului bucovinean.2

Constanta care se identifică în marea diversitate a operei lui Löwendal este figura umană, un laitmotiv ce îmbracă diverse forme și tonalități într-un univers populat de personaje reale sau imaginare. În cazul portretelor se resimte experiența pe care o dobândește în lumea specatcolului, efectul pe care îl obține fiind comparabil cu cel al unui close-up cinematografic, ce focalizează trăirea personajului pe un fundal difuz, după cum afirmă curatorii expoziției.

Selecția celor 120 de lucrări, provenite aproape în totalitate din colecția Fundației Löwendal, aduce în atenția publicului diversitatea activității sale artistice, reunind pentru prima dată în aceeași expoziție pictura, grafica de șevalet, prezentă prin portrete, schițele scenografice și de costum realizate în perioada Cernăuți și proiectele de afiș ce ilustrează interesul artistului pentru grafica publicitară, alături de fotografii care documentează unele din creațiile sale dispărute, oferind evenimentului, după cum precizează organizatorii, caracterul unei adevărate expoziții–dosar.

Expoziția, curatoriată de Ruxandra Demetrescu şi Cristina Cojocaru, este organizată de Muzeul Național de Artă al României (MNAR) și Fundația Löwendal, în parteneriat cu Festivalul Naţional de Teatru (FNT) și poate fi vizitată la Muzeul Colecțiilor de Artă (Calea Victoriei 111) până pe 31 ianuarie 2018.

Surse:

Florea, V., Arta românească de la origini până în prezent, Ed. Litera, București, 2016

http://www.mnar.arts.ro/descopera/expozitii-temporare/242-%C3%AEn-lumea-personajelor-lui-l%C3%B6wendal, accesat la 28 octombrie 2017

Din textele explicative ale expoziției


Note:

1Vasile Florea, Arta românească de la origini până în prezent, Ed. Litera, București, 2016, pp. 502-504

2Ibidem

Lasă un răspuns